HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS COMISIÓN NEUTRAL DE ARBITROS:
Presidente

Secretario
Vocal Titular

Vocal Suplente 1°

Vocal Suplente 2°

Presidente
Sr. Sergio Alassia

Secretario
Sr. Rene Soural

Vocal Titular
Sr. Lucio Turco

Vocal Suplente 1°
Sr. Raúl Martinez

Vocal Suplente 2°